ข่าว

เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาโครงการ“Intelligent Connected Ecosystem”

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด โดย มร.สือ กั๋ว หย่ง กรรมการผู้จัดการ (ที่สามจากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านธุรกิจองค์กร (ที่สองจากซ้าย) ในโครงการ “Intelligent Connected Ecosystem” โดยมีคุณนพดล เจียรวนนท์ กรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด (ซ้ายสุด) มร.จู่ ซื่อเจี๋ย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ขวาสุด) บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอสเอไอซี มอเตอร์) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอสเอไอซี มอเตอร์) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทฯมาร่วมกันพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตคาร์ เพื่อต่อยอดไปสู่แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่นำระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อบริการและขยายขีดความสามารถของระบบขนส่งในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

Most Popular

To Top