ข่าว

ประธานเปิดงานแถลงผลการรับรองคุณภาพการศึกษาและกิจกรรม THM – Alumni Talk

วันที่ 5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) เป็นประธานเปิดงานแถลงผลการรับรองคุณภาพการศึกษาและกิจกรรม THM – Alumni Talk โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (กลาง) กล่าวแถลงผลการรับรองคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ หรือ International Hospitality Management) ที่ได้รับการรับรองจาก Ted-Qual โดยองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO และมาตรฐานการศึกษาสากลตามเกณฑ์จาก AUN-QA ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งงานนี้ยังได้รับเกียรติศิษย์เก่าจากคณะ THM ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพต่างๆและมีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของประเทศมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการ์ณ อาทิ คุณ ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล ,ผู้ประกาศข่าวPPTV (ซ้ายสุด) คุณ วิสา เบญจพรชัย ,Pilot / NokScoot Airline(ลำดับที่2จากซ้าย),คุณ ก้องวุฒิ ชัย วงศ์ขจร (เชฟก้อง),Chef and Owner Locus Native Food Lab (ลำดับที่3จากซ้าย) ,คุณสารัช กมลธรไท, Marketing Director of Sarach Marketng Ltd.(ลำดับที่4จากซ้าย) คุณอรพัทย์ ธนากิจปฐมพงศ์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า P.MITH(ลำดับที่3จากขวา) คุณพัทธมน เมฆะวรากุล ,Managing Director of Instill Agency และ Vice President of Cape Dara Resort Pattaya,(ลำดับ2จากขวา) และคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School, นักแสดงและผู้ดำเนินรายการ English Delivery (ขวาสุด)

Most Popular

To Top