Special Tips

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง?

ใครว่าทำประกันรถยนต์ประเภท1 แล้วคุ้มครองทุกกรณี บอกเลยคิดผิดเพราะประกันรถยนต์ก็มีข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือรับผิดชอบจากบริษัทประกันภัยด้วยเช่นกัน ส่วนจะมีกรณีใดบ้างนั้นเรามาติดตามกัน

 1. เมาแล้วขับ

ผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วมาขับรถ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะถูกตำรวจจับปรับฐานเมาแล้วขับ หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้นมา ประกันรถยนต์ก็ไม่คุ้มครองด้วยนะ

 2. ขับรถแข่งความเร็ว

ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองกรณีใช้รถยนต์ในการแข่งความเร็วที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากใครที่นำรถยนต์ไปใช้แข่งความเร็ว หรือขับซิ่ง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาจากเหตุดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

3. ไม่มีใบขับขี่

ในกรณีนี้หมายถึงผู้ที่ไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อน หรือเคยมีแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย เมื่อนำรถยนต์ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับคุ้มครองจากประกันรถยนต์ แต่หากมีใบขับขี่อยู่แล้ว แต่ลืมใบขับขี่ ใบขับขี่หาย หรือใบขับขี่หมดอายุ ก็ยังได้รับความคุ้มครองตามปกติ แต่ถ้าตำรวจเรียกตรวจก็อาจถูกปรับได้

4. นำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

รถยนต์ที่ถูกนำไปใช้ผิดกฎหมาย นำไปปล้นทรัพย์ หรือขนสิ่งของผิดกฎหมาย หรือขนยาเสพติด แล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดก็ๆ ตาม จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์

5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหนัก หรือ รถเสื่อมสภาพตามอายุ

สำหรับเงื่อนไขนี้ เป็นสิ่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้น เพราะว่าประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้เท่านั้น

6. ขับออกนอกพื้นที่คุ้มครอง

การนำรถยนต์ไปใช้งานนอกประเทศไทย หรือนอกอาณาเขตพื้นที่คุ้มครองของประกันรถยนต์ เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ จากประกันรถยนต์ เช่น กรณีขับรถไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

7. ใช้งานรถยนต์นอกเหนือจากที่จดกรมธรรม์ไว้

การใช้งานรถยนต์นอกเหนือจากที่จดกรมธรรม์ไว้ เช่น จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น รถรับจ้าง หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายใดๆ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์

8. นำรถไปลากจูง

การนำรถยนต์คันทำประกันไปใช้ลากจูงรถคันอื่น ก็ถือเป็นการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทเช่นกัน อีกทั้งการลากจูงอาจทำให้รถยนต์เสียหาย โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานรถยนต์แบบปกติ ยกเว้นรถลางจูงที่ได้ทำประกันไว้แล้วโดยเฉพาะ

9. กรณีเกิดสงคราม

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการโดยยิงด้วยกระสุน ทุบรถ หรือระเบิด ขณะมีสงครามกลางเมือง

10. ปรมาณู

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการโดนยิงขีปนาวุธ วัตถุอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์

11. กัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู หรือการระเบิดของปรมาณู ที่ส่งผลให้มีกัมมันตภาพรังสีรุนแรงกระจายทั่วพื้นที่โดยรอบ

Most Popular

To Top