ข่าว

ความหลากหลายคือ พลังขับเคลื่อนของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในประเทศไทยและทั่วโลก

 

Mr.Stefan JACOBY
รองประธานบริหาร จีเอ็ม และประธาน จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล

การยอมรับความหลากหลายและผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กร คือสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเจนเนอรัล มอเตอร์สทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มร. สเตฟาน จาค็อบบี รองประธานบริหาร จีเอ็ม และประธาน จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลเน้นย้ำแนวทางดังกล่าวให้พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย และสื่อมวลชนได้รับทราบระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ก่อนถึงวันสตรีสากล (8 มีนาคม)

“การสนับสนุนความหลากหลายไม่ได้อยู่ที่เพศอย่างเดียว” มร. จาค็อบบี กล่าว “แต่คือการให้คุณค่ากับทุกความคิดและสร้างทีมพนักงานที่มีประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่างกัน เราได้หลอมรวมพนักงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกัน ก่อนจะมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและสร้างความสำเร็จในระยะยาว”

ในประเทศไทย มีพนักงานสตรีประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของจีเอ็ม ประเทศไทย จีเอ็ม โกลเบิล โพลพัลชั่น ซิสเต็มส์ ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่วิศวกรรมและการผลิตที่ศูนย์การผลิตในระยองไปจนถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายขายที่สำนักงานในกรุงเทพฯ

Mr.Wail FARGHALY
กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

มร. เวล เอ. ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อบริษัทว่าจ้างและพัฒนาพนักงานที่มีความหลากหลาย

“เราไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมีพนักงานสตรีจำนวนมากดังเช่นทุกวันนี้ แต่เกิดจากเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการมีพนักงานที่มีความสามารถ ทำงานในตำแหน่งงานที่เหมาะสม” ฟาร์กาลี กล่าว “นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรเนื่องจากเรามีความสร้างสรรค์มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการยอมรับและผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งช่วยส่งเสริมให้จีเอ็มกลายเป็นสถานที่ทำงานในดวงใจในประเทศไทย”

พนักงานของเรามองเห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มในการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร คุณสกุณา ทีฆปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพกล่าวว่า “จีเอ็มมีโครงการมากมายที่เปิดโอกาสให้พนักงานสตรีได้เติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ ดิฉันจึงเข้าใจได้ว่าทำไมจีเอ็มจึงมีผู้บริหารสตรีมากมาย”

“เรายังมีพนักงานสตรีหลายคนทำงานในบทบาทที่ท้าทายโดยเฉพาะในโรงผลิต สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เรามี ความเคารพในกันและกันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นและผลิตรถที่มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อส่งมองให้แก่ลูกค้า ช่วยขับเคลื่อนให้เชฟโรเลตเป็นแบรนด์ในดวงใจของลูกค้าในประเทศไทย” คุณสกุณากล่าวเสริม

นอกจากการปลูกฝังความหลากหลายและการผนวกความแตกต่างภายในองค์กร จีเอ็มยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้เข้าใจว่าความหลากหลายและการผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ตั้งแต่การขายรถไปจนถึงความสำเร็จทางธุรกิจในภาพรวม

คุณไพรวรรณ์ สร้างถาวร ผู้ดำเนินการผู้จัดจำหน่าย และเจ้าของกิจการ บริษัท พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ จำกัด หนึ่งในเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดและดำเนินธุรกิจยาวนานที่สุดของเชฟโรเลตในประเทศไทยกล่าวว่า พนักงานมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ที่ทำงานกับพิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์นั้นเป็นผู้หญิง

Most Popular

To Top