ข่าว

กรังด์ปรีซ์ฯ ร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับสิทธิ์การบริหารสิทธิประโยชน์และดำเนินการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 อย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนบริษัทฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสรุปความคืบหน้าของการสนับสนุนจากภาคเอกชน และสรุปแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งการประชุมได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการแข่งขัน Air Race 1 World Cup 2017 เป็นการแข่งขันการบินในแบบ Formula 1 Air Racing ที่มีการทำความเร็วขณะบินมากกว่า 400 กิโลเมตร/ชั่วโมง และใช้เพดานบินต่ำ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามชมมากในต่างประเทศ ประเทศไทยได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีกองทัพเรือเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนในเรื่องสถานที่การจัดการแข่งขัน โดยอนุญาตให้ใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามแข่งขันโดยคณะรับมนตรีได้มีมติให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้การจัดการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานระดับประเทศเป็นกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 จะเป็นงานระดับประเทศงานแรกที่จะใช้เป็นการสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนระดับประเทศ ณ ห้องประชุมนาวี สันทนาการกิจการ อาคารรับรองสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

__________ Air Race 1 _______

Most Popular

To Top