ข่าว

โตโยต้า ส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก บริเวณสี่แยกปทุมรังสี และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรกบริเวณสี่แยกปทุมรังสี
และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง โดยมี นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว
และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” จึงร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
สร้างโครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก
โครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยเป็นโครงการที่โตโยต้าได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และสถาบันวิจัยอุบัติเหตุ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำการปรับปรุง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตำบลหัวสำโรง บริเวณ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสี่แยกปทุมรังสี และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เนื่องจากทั้ง 2 บริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงและอยู่บริเวณโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ เป็นเหตุให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทั้ง 2 บริเวณนี้ได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้ทำการปรับปรุงดังนี้
 บริเวณสี่แยกปทุมรังสี
ปัญหา เนื่องจากบริเวณสี่แยกปทุมรังสีเป็นพื้นที่สี่แยกที่แคบและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว นอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจร และระบบไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
การปรับปรุง
 ติดป้ายหยุดพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ 4 แยก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรถบริเวณทางแยก
ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณพื้น บริเวณ 4 แยก เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นเส้นหยุดรถในเวลากลางคืน
 ติดตั้งระบบไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
 ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 7 จุด เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน
 ทำเนินชะลอความเร็วขนาดเล็ก (Rumble Strip)เพื่อเป็นการเ ตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
 ปรับปรุงระยะไหล่ทาง เพิ่มระยะไหล่ทางให้มีความกว้างมากขึ้น

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
ปัญหา เนื่องจากถนนเป็นบริเวณทางโค้ง ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว อีกทั้งแนวกั้นขอบทางที่ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขอบทางเป็นสาเหตุให้มีอุบัติเหตุรถยนต์ตกขอบทาง
การปรับปรุง
 ติดตั้งรางเหล็ก (Guard Rail) พร้อมแถบสะท้อนแสง ระยะทาง 850 เมตร เพื่อป้องกันรถหลุดออกนอกถนน
 ทาสีที่ขอบทางคอนกรีต (Barrier) เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทางได้ชัดเจนขึ้น

Most Popular

To Top