ข่าว

“Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข” โครงการที่ส่งมอบความรัก ความสุข ความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย MiX MAGAZINE และผลิตภัณฑ์ Merigin Hair Tonic และผู้จัดตั้งโครงการ “Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข” โครงการที่ส่งมอบความรัก ความสุข ความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยการมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 750,000 ( เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปทำวิกผมมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ในนามของบริษัทมิตรมายาจำกัด ได้จัดงานเสวนาเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจอีกครั้งให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ , คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine , เรืออากาศเอก น.พ.สมชาย ธนะสิทธิชัย , คุณนาว ทิสานาฏ ศรศึก ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอดีตผู้ป่วยมะเร็งสองท่าน คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง ART.for.CANCER และคุณจิตรลดา ทรัพย์สุข เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง” เพื่อเป็นการมอบพลังแห่งความรักและความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอีกครั้งก่อนการมอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Merigin Hair Tonic ทั้งหมดให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ทั้งนี้คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine และเป็นผู้จัดตั้งโครงการยังได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายและทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้ก้าวเล็กๆสำเร็จเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไป รวมทั้งอยากส่งต่อให้หลายๆองค์กรหรือหน่วยงาน หันมา สนใจ ใส่ใจ เรื่องราวดีดีที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

Most Popular

To Top