ข่าว

พีทีที โออาร์ จัดงานวันความปลอดภัยฯ สร้างความมั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยคลังน้ำมัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562” ร่วมกับนายพีรทักษ์ อุตะเดชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ ณ คลังน้ำมันสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ปลอดภัย ห่วงใย ใส่ใจชุมชน” ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของการจัดงานในปีนี้

เปิดเผยว่า การจัดงานวันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม ประจำปี 2562 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 โดยจัดงานหมุนเวียนไปตามคลังฯ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงาน พีทีที โออาร์ และประชาชน ตระหนักถึงการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสีย และยังช่วยให้ชุมชนรอบสถานประกอบการของ พีทีที โออาร์ มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแล สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของ พีทีที โออาร์ โดยการจัดงานในปีนี้ มีนโยบายการจัดงานในรูปแบบซัสเทนเนเบิลอีเว้นท์ (Sustainable Event) ที่เน้นการบริหารจัดการและดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับคลังน้ำมันสระบุรีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ พีทีที โออาร์ ที่ได้อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนของจังหวัดสระบุรีมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังน้ำมันต้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทุกขั้นตอนการดำเนินงานของคลังฯ มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อทำให้ชุมชนโดยรอบคลังฯ มั่นใจในความปลอดภัย และทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานคลังฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านความปลอดภัย การสาธิตระบบความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ การใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ พีทีที โออาร์ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้มอบกรวยยางจราจร จำนวน 200 อัน ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี สถานีตำรวจภูธรเสาไห้ มณฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้าที่ 2 และอำเภอเสาไห้ อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 62 ทุน รวมมูลค่า 241,000 บาท อีกด้วย โดย พีทีที โออาร์ มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

Most Popular

To Top