ข่าว

“เดอะตุ้ย”นั่งนายกฯ สรยท. พร้อมนำชื่อเสียงสู่วงกว้าง-เพิ่มทักษะวิชาชีพ

“วชิระ เรืองมาลัย” นายกสมาคม สรยท. คนใหม่ เผยนโยบายขับเคลื่อนสมาคมฯ สู่ความก้าวหน้า สานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพและสวัสดิการให้กับสมาชิกในยุคดิจิตอล มั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ และผสานความร่วมมือของสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า หลังจากจากได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทีมงานคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งในทักษะวิชาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ “สำหรับสิ่งที่อยากทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการทำหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดปี 2563-2565 ต้องการสร้างผลงานที่แตกต่างอาทิการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาคมฯ และเผยแพร่ชื่อเสียงองค์กรออกไปสู่สังคมในวงกว้างนอกเหนือขอบข่ายของแวดวงสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.)กรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.)ทหาร, ตำรวจ หรือ ภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม องค์กรอิสระต่างๆเป็นต้น” นายวชิระ กล่าว นอกจากนี้ยังจะเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมอาชีพและรายได้ สวัสดิการรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิกสามัญในวิชาชีพสื่อมวลชนสายยานยนต์ทุกแขนงเพื่อสร้างกำลังใจในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกกับผู้สนับสนุน และตัวแทนประชาสัมพันธ์ การตลาด และเอเจนซีโฆษณา ในรูปแบบการสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันกับสื่อมวลชนมาโดยตลอด เพื่อก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพและธุรกิจด้วยกัน

นายวชิระ ยังกล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมยกระดับทักษะวิชาชีพ เพิ่มความรู้ และทักษะในวิชาชีพแบบยั่งยืนก็จะคงเดินหน้าพัฒนาต่อไป อาทิ โครงการ ให้การรับรองสมาชิกจากสมาคมฯ ว่าเป็นผู้มีวิทยฐานะ และทักษะในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ระดับสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีดุลยพินิจในการขับขี่ มีวุฒิภาวะ มีวัยวุฒิและคุณวุฒิ ที่เหมาะสมในการควบคุมยานพาหนะและการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยกับสังคมโดยส่วนรวม เพราะโดยอาชีพผู้สื่อข่าวด้านรถยนต์และจักรยานยนต์นั้นไม่เพียงแต่ใช้รถใช้ถนนเป็นและเข้าใจในกฎจราจรแต่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องนำรถใหม่หรือจักรยานยนต์ใหม่ของบริษัทผู้จำหน่ายมาใช้เพื่อการทดสอบสมรรถนะและรีวิวด้วย ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในระดับที่สูงกว่า เป็นต้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 มีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย 

1.นายวชิระ  เรืองมาลัย                     นายกสมาคมฯ

2.นายพุทธิ  ผาสุข                           อุปนายก คนที่ 106

3.นายวรพล  สิงห์เขียวพงษ์              อุปนายก คนที่ 2

4.นายรังสรร  ทองภู                          กรรมการบริหารและเลขานุการ

5.นายกันต์  เย็นสบาย                       กรรมการบริหารและเหรัญญิก

6.นายกรพิทักษ์  เบญจเจริญรุจน์      กรรมการบริหาร

7.นายธีระโชติ  คงทน                       กรรมการบริหาร

8.นางสาวนุสรา  เงินเจริญ                 กรรมการบริหาร

9.นายไชยรัตน์  ไพศาลธนจิตร          กรรมการบริหาร

10.นางสาวจิราพร  ศรีอำไพ              กรรมการบริหาร

11.นายพิสิษฐ  ภาระก้านตรง             กรรมการบริหาร

12.นายเอกรินทร์  อัสดรธีรยุทธ์         กรรมการบริหาร

13.นายรติ  ปานทอง                        กรรมการบริหาร

14.นายพุฒิพัฒน์  สุริยะธัญสิริ          กรรมการบริหาร

15.นายรชฎ  สุวรรณรัต                   กรรมการบริหาร

 

 

 

Most Popular

To Top