ข่าว

“Mazda Caravan ปันสุข” เดินทางครบสมบูรณ์แบบทั้ง 4 ภาค พร้อมสานต่อปีหน้า

กิจกรรม “Mazda Caravan ปันสุข” ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบการคาราวานด้วยรถยนต์มาสด้า สีแดง โซล เรด คริสตัล เดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการส่งมอบสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และสิ่งของที่จำเป็นแก่เยาวชนที่ขาดแคลน พร้อมพูดคุยกับผู้จำหน่ายรถยนต์มาสด้าใน 5 จังหวัด ของประเทศไทยนั้น ได้สำเร็จลุล่วงลงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความอิ่มเอมใจของคณะที่ร่วมเดินทาง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การแบ่งปันที่มาสด้าตั้งใจส่งมอบกลับคืนสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ระยะยาว “Sustainable Zoom-Zoom 2030”

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การที่ธุรกิจของมาสด้าในประเทศไทยประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นเพราะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวไทย ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ความยากลำบากขึ้น มาสด้าจึงได้แสวงหาวิถีทางที่จะตอบแทนช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าถึงโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรม “Mazda Caravan ปันสุข”  นี้ เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งการทางโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐ สื่อมวลชนและผู้จำหน่ายมาสด้าเป็นอย่างดีในการส่งต่อการแบ่งปันให้กลับคืนสู่สังคม

 

“Mazda Caravan ปันสุข” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบคาราวานรถยนต์มาสด้า สีแดง โซล เรด คริสตัล เจเนอเรชั่นใหม่ภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟทุกรุ่น ได้แก่ Mazda MX-5, Mazda2, Mazda3, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5 และ Mazda CX-8 เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะไปสู่การประกอบอาชีพ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลนใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งคณะได้เดินทางไปส่งมอบที่โรงเรียนวัดหมูดุด จังหวัดจันทบุรี เป็นที่แรก ตามด้วยโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านบึงพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์พิเศษผู้จำหน่ายรถยนต์มาสด้าในจังหวัดต่าง ๆ ถึงแนวคิดดี ๆ ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งขบวนคาราวานได้เริ่มเดินทางส่งมอบความสุขมาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม จนถึง 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

“มาสด้าขอขอบคุณผู้จำหน่าย บุคลากรจากภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยสานต่อความมุ่งหมายในการแบ่งปัน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกับทดสอบสมรรถนะของรถยนต์มาสด้าครั้งนี้ ซึ่งแม้ว่ากิจกรรม “Mazda Caravan ปันสุข” ทั้ง 4 ทริปจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับความอิ่มเอมใจจากการเป็นผู้ให้แล้ว แต่มาสด้าจะไม่หยุดมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีให้กับพี่น้องคนไทยทุกคน พร้อมจะยังคงเดินหน้าสานต่อการแบ่งปันผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้งกิจกรรมมาสด้า คาราวาน ปันสุข ในปีถัดไป เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ให้โลกของเรายังคงสวยงาม ให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป” นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติม

Most Popular

To Top