ข่าว

ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมร่วมฟังการเสวนา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ พร้อมร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ

  1. คุณกัลย์ แสงเรือง  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
  2. คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  3. คุณมนัส อรุณวัฒนาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
  4. คุณฉันทกร เดวิชญ์ จำศิลป์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. คุณชยพล หลีระพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
  6. คุณวรพจน์ รื่นเริงวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
  7. คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

 

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.09-3919-5279  อีเมล : eventseminar2020@gmail.com  หรือลงทะเบียนออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctypAqyz9lD-IJM6FafnxXgjJOqJgsSXE8RoE0d5NtQ1HzYA/viewform?fbclid=IwAR0giHPwlxn6LpRttf06O-kao3jFO9-74qhmaGcjbKKXtGG78bwbQb9M1B0   (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

Most Popular

To Top