ข่าว

เบส ออโต้ เซลส์” คว้าแชมป์ “สุดยอดช่าง MG” กวาด 14 รางวัล ใน MG SKILL CONTEST 2020

“เบส ออโต้ เซลส์” คว้าตำแหน่งแชมป์ทักษะฝีมือช่างเทคนิค MG กวาด 14 รางวัล ทั้งงานขายและเซอร์วิส ในการแข่งขัน MG SKILL CONTEST 2020 ชูจุดยืนยกระดับคุณภาพบุคลากร สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า MG

เมื่อเร็วๆ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ รับมอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ในการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย (MG SKILL CONTEST 2020) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย จาง ไห่ โป ประธาน บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรม MG บนถนนอ่อนนุช

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “สำหรับการได้รับรางวัล MG SKILL CONTEST 2020 ในครั้งนี้ ทาง เบส ออโต้ เซลส์ รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรของเรา สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มากถึง 14 รางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและนโยบายของ “เบส ออโต้ เซลส์” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพด้านบริการให้เป็นตามมาตรฐานที่บริษัทแม่กำหนด เพื่อรองรับความต้องการสูงสุดของลูกค้าคนสำคัญ งานด้านบริการหลังการขาย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ เราจึงเน้นการส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “เบส ออโต้ เซลส์” มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดีที่สุด และเก่งที่สุด โดยเฉพาะช่างเทคนิค ที่สามารถวิเคราะห์และบำรุงรักษารถยนต์ให้แก่ลูกค้า MG ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ”

นายคณิต ชัยบริพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า “การแข่งขัน MG SKILL CONTENT 2020 เป็นกิจกรรมที่ “เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการบริการให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของ MG และเพื่อสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในส่วนบริการลูกค้า  ทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านบริการ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ในส่วนของ “เบส ออโต้ เซลส์” การแข่งขันในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตัวแทนของเราในสาขาต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล นับเป็นการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของทีมงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ”

อนึ่ง MG SKILL CONTEST 2020 เป็นการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย แบ่งออกเป็นด้านการขาย 1 ส่วน และด้านบริการหลังการขาย 5 ส่วน ได้แก่ ช่างเทคนิค, ที่ปรึกษาการบริการ, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่อะไหล่ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ รวมเป็น 6 ส่วน โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้จัดจำหน่าย MG จำนวน 130 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สำหรับตัวแทนที่มีคะแนน ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภูมิภาค จากนั้นทำการคัดเลือกตัวแทนที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในแต่ละประเภท เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมได้รับเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท, ถ้วยเกียรติยศ, ใบประกาศนียบัตร และเข็มกลัดเกียรติยศ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ผู้จัดจำหน่ายที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับถ้วยเกียรติยศเช่นเดียวกัน

Most Popular

To Top