Special Tips

7 ทางด่วนที่ต้องรู้จะได้ไม่หลง

เชื่อว่าคนใช้รถทุกคนต้องมีประสบการณ์หลงบนทางด่วน และต้องหัวเสียกับการเดินทางบนทางด่วนที่ต้องวนไปวนมาแบบไม่รู้เส้นทางจนเสียเวลาผิดนัดหลายครั้ง ในครั้งนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ 7 ทางด่วนที่ต้องรู้จะได้ไม่หลงและจะทำให้คุณถึงจุดหมายได้ไวขึ้น
1. ทางด่วนเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1 ระยะทางรวม 27.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายดินแดง – ท่าเรือ สายบางนา – ท่าเรือ และสายดาวคะนอง – ท่าเรือ
2. ทางด่วนศรีรัช หรือทางด่วนขั้นที่ 2 ระยะทางรวม 38.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสายบางโคล่ – แจ้งวัฒนะ และสายพญาไท – ศรีนครินทร์
3. ทางด่วนฉลองรัช (ทางด่วนสานรามอินทรา – อาจณรงค์) เริ่มจากถนนรามอินทรา – อาจณรงค์ ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร
4. ทางด่วนบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) ระยะทางรวม 55 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณบางนา – ตราด ไปถึงชลบุรี
5. ทางด่วนอุดรรัถยา (ทางด่วยสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ – บางไทร
6.ทางพิเศษสายใต้ ตอน S1 เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษฉลองรัช และซ้อนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยกต่างระดับอาจณรงค์เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี รวมระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
7. ทางด่วนกาญจนาภิเษก (ทางด่วนสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ) ทางเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ 2 – ถนนสุขสวัสดิ์ ระยะทางรวม 22.50 กิโลเมตร

Most Popular

To Top