ข่าว

ฮุนได มอบอุปกรณ์ป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมโดยคุณสิทธิพงศ์  คูภัทรโชติ  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม ได้นำอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งมอบให้กับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกและสถาบันยานยนต์

ในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยอย่างต่อเนื่องของบริษัท ฯ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้

Most Popular

To Top