ข่าว

โออาร์ และ ธ.ก.ส. ขยายเวลาเติมเต็มความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา มอบส่วนลดการเติมน้ำมันให้อาสาสมัครสาธารณสุข ถึง 31 ธันวาคม 2564

โออาร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ขยายเวลาการมอบส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ พีทีที สเตชั่น ลิตรละ 0.80 บาท ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ อสม., สพฉ. และ อสส. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสู้วิกฤติโควิด – 19

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการ​ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) กล่าวว่า “ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พีทีที สเตชั่น ได้เติมเต็มความห่วงใยด้วยการมอบส่วนลดค่าน้ำมันให้กับเหล่าอาสาสมัครด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงมีความรุนแรง โออาร์จึงขยายเวลาการมอบส่วนลดการเติมน้ำมันทุกชนิดไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของ อสม., สพฉ.และ อสส. และเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่”

โครงการ “เติมเต็ม ความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ โออาร์ และ ธ.ก.ส. ที่ช่วยมอบส่วนลดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ลิตรละ 0.80 บาท ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. จำกัดวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน โดยเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 contact center หรือ ธ.ก.ส. Contact Center โทร. 02-555-0555 และ www.baac.or.th

Most Popular

To Top