ข่าว

กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2021

กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

ประจำปี 2564  (Zero Accident Campaign 2021) ต่อเนื่อง 3 ปี ซ้อน

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (โดย 2 ปีที่ผ่านมารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการออกข้อกำหนดจาก ศบค. ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม  จึงได้ประกาศ ยกเลิกการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564  (Zero Accident Campaign 2021) โดยได้ทำการจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ มายังบริษัทฯ แทน

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และจะยังคงรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนางานที่ดี มีคุณภาพต่อไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2 – 552 1731 – 8 ต่อ 538 , 084-075 4717

Most Popular

To Top