Special Tips

ไฟตัดหมอกใช้อย่างไรถึงจะมีประโยชน์

ตามประมวลกฎหมายจราจรทางบก แก้ไขปี  พ.ศ.  2536  ไฟตัดหมอกที่ติดตั้งในรถยนต์นั้น สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อรถวิ่งอยู่ในสภาวะที่มีหมอก ควัน หรือฝุ่นละอองจนเป็นอุปสรรค อันอาจเกิดอันตรายในขณะขับรถและต้องไม่มีรถอยู่ด้านหน้า หรือสวนมาในระยะของแสงไฟ หรือในระยะ 150 เมตร โดยสามารถใช้หลอดไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง ที่มีกำลังไฟไม่เกินดวงละ 55 วัตต์ เท่านั้น

ไฟตัดหมอกเป็นการพัฒนาจากสปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ในอดีต แต่มีการปรับย่อขนาดให้มีความเล็กลง แม้ว่าขนาดเล็กของมันอาจจะดูไม่น่าจะช่วยในเรื่องการส่องสว่างอะไรมากมายนัก แต่ในตัวโคมไส้หลอดที่ใช้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหลอดไส้แบบ   H3 ซึ่งเป็นไส้แบบเดียวที่ใช้กับสปอร์ตไลท์ทั่วไป ซึ่งแม้จะมีกำลังไฟ (วัตต์) น้อยกว่า แต่ประสิทธิภาพความสว่างก็ไม่ได้แตกต่างกัน และเมื่อเปิดใช้งานก็จะเพิ่มทัศนวิสัยได้มากพอสมควรเลยทีเดียว

วิธีการใช้ไฟตัดหมอก

  1. ฝนตกปลอยๆ หรือตกหนัก ไฟตัดหมอกจะมีประโยชน์มาก แม้จะเป็นช่วงกลางวันก็ตามเพราะมันสามารถช่วยให้รถที่สวนมามองเห็นไฟตัดหมอกอย่างชัดเจน
  2. เมื่อขึ้นภูเขาสูงหรือยอดเขา โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนเพราะที่สูงๆ นั้น หมอกจะมีมากกว่าปกติ
  3. ในช่วงกลางคืนหลังฝนหยุดตกหรือถนนยังเปียกอยู่ ซึ่งไฟตัดหมอกจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น เพราะไฟหน้าปกติถูกน้ำสะท้อนไปเกือบหมดแล้ว
  4. ทุกกรณีที่มีหมอกหรือควันเกิดขึ้นบนท้องถนนที่บดบังทัศนวิสัยให้มองเห็นได้น้อยกว่า 50 เมตร

โดยบทของโทษจากการกระทำผิดในการใช้ไฟตัดหมอก หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับปรับเป็นเงิน  500 บาท

Most Popular

To Top