Special Tips

เลขไมล์ 100000 กม. ต้องเช็คอะไรบ้าง?

หากคุณมีรถยนต์ที่มีเลขไมล์อยู่ที่ประมาณ 100,000 กิโลเมตร ถือว่าคุณได้ใช้รถมาพักใหญ่แล้ว อุปกรณ์ต่างๆ ก็ถึงเวลาเสื่อมตามอายุการใช้งาน ที่สำคัญประกันการตรวจเช็คก็หมดพอดี ซึ่งรถส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 5 ปี หรือ 100000 กิโลเมตร เมื่อหมดการดูแลแบบนี้ก็ต้องดูแลเองแต่จะเริ่มจากตรงไหนดีก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรครับเรามีทางออกและข้อแนะในในการบำรุงรักษาเมื่อรถของคุณมีระยะถึง 100,000 กม ขึ้นไป

  1. ระบบเบรก และสายเบรกบนรถ + ไปด้วย น้ำมันเบรกว่ามันมีสภาพเสื่อมขนาดไหน
  2. สายพานและ ระบบช่วงล่าง
  3. ระบบท่อไอเสีย
  4. ของเหลวในรถ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน power น้ำมันเบรก น้ำายาแอร์
  5. ระบบปรับอากาศ (ไส้กรองอากาศ)
  6. ยางรถ
  7. ปั๊มน้ำ หรือ หม้อน้ำรถยนต์
  8. แบตเตอรี
  9. พวงมาลัยและแตร
  10. ระบบเกียร์

การตรวจเช็ค 10 รายการนี้จะสามารถทำให้รถที่มีเลขไมล์ 100,000 กิโลเมตร ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ข้อแนะนำเพิ่มเติมคือต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญดูแลนะจะได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดและไม่ต้องกังวลในการใช้งาน

Most Popular

To Top