Special Tips

ใบขับขี่หมดอายุ แต่ดันเกิดอุบัติเหตุ เคลมประกันได้ไหม

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ลืมกำหนดวันต่อใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงนั้นดันเกิดอุบัติเหตุอีก…แล้วจะทำอย่างไรดี? ประกันภัยจะเคลมได้ไหม นับว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจไม่น้อยและหลายๆ คนคงจะสงสัยกันอยู่ ในเมื่อมีคำถามเรามาหาคำตอบกัน

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหน้าที่ของ ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ก่อนดีกว่า ใบขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

สำหรับในกรณีประสบอุบัติเหตุแล้วพบว่าใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว บริษัทประกันฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองและและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ เนื่องจากใบขับขี่แสดงถึงความสามารถในการขับรถได้โดยปลอดภัย จึงได้รับการอนุโลมให้เคลมประกันได้  อย่างไรก็ดี การขับขี่พาหนะในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุ ยังคงมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (มาตรา 65) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

Most Popular

To Top