ข่าว

คิดจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ควรเลือกที่มีฉลากเบอร์ 5

การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสูง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนโดยที่ยังคงตอบสนองความต้องการการใช้สินค้านั้น ๆ ได้ ซึ่งสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กาต้มน้ำ และขยายประเภทผลิตภัณฑ์ไปจนถึงเสื้อผ้า และอาหาร ปัจจุบันจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามโครงการมีการแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

– ประเภท L1e-A (Power Cycle) เป็นรูปแบบของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีบันไดปั่นเข้ากับชุดขับเคลื่อน มีความเร็ว ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 1 kW

– ประเภท L1e-B (Two-wheel Moped) เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 4 kW

– ประเภท L3e (Two-wheel motorcycle) เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม L1e ได้ ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 11 kW ซึ่งรถจักรยานยนต์ประเภทนี้เป็นรถที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อวิ่งบนถนนหลวงได้

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่แสดงข้อมูลระดับประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์มีข้อมูลดังนี้

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในส่วนของการทดสอบ เป็นการทดสอบตามมาตรฐานสากลในการหาอัตราสิ้นเปลืองพลังงานตามมาตรฐาน EU 134-2014 ซึ่งทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ดำเนินการโดยสถาบันยานยนต์ การทดสอบรถจักรยานยานยนต์จะทำการขับขี่ที่เป็นการจำลองรูปแบบการขับขี่บนท้องถนนจริง ซึ่งรูปแบบของรถประเภท L1e จะแตกต่างกับรถประเภท L3e โดยรถประเภท L3e จะมีรูปแบบการวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงกว่า มีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากรถประเภทนี้จะถูกนำมาวิ่งบนถนนสาธารณะได้

ขั้นตอนการทดสอบพอสังเขปดังนี้ Run in อย่างน้อง 300 Km (ภายใน 7 วันก่อนการทดสอบ)
• ทำการ Discharge ไฟออกจากแบตเตอรี่โดยการวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับ 70+5% ของ Maximum Design Speed
• ทำการทดสอบตาม Driving Cycle ตามประเภทของรถ ตามภาพด้านล่างชาร์จไฟกลับให้แบตเตอรี่
• คำนวณหาประสิทธิภาพพลังงานในหน่วย Wh/km
• จบการทดสอบ

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนบริษัทที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วมเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของตลาดที่กำลังขยายตัว ผู้ที่สนใจซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ (http://labelno5.egat.co.th)

Most Popular

To Top