Kholor Patiew

โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี

โรงงานกระดาษเก่าแก่ ตัวตึกเป็นสถาปัตยกรรมสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

ระยะเวลาผ่านมาเกือบร้อยปี ทำให้สถานที่นี้ดูคลาสสิกด้วยสถาปัตยกรรมสมัยยุโรปกลาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้

ที่เมื่อมาเมืองกาญฯแล้วก็ต้องแวะมาถ่ายรูปเก๋ๆกันที่นี่ 📸

โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี

📍 พิกัด : https://goo.gl/maps/7HVSd1xXntBWnEwx9

Most Popular

To Top