ข่าว

เชลล์ ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย มอบเงิน 3,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย

เชลล์ ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

มอบเงิน 3,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย 

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาราย (ที่ 4 จากซ้าย) และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนผู้กำลังประสบภัยพิบัติและต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเน้นการเข้าถึงพื้นที่และชุมชนที่เดือดร้อน จัดอุปกรณ์ บุคลากร และความร่วมมือต่างๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วและครบวงจร

ด้วยกลยุทธ์ “Powering Progress” ของเชลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น (Powering lives) และ ในฐานะพันธมิตรที่วางใจได้ ‘Trusted Partner for Better Life’ เชลล์พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดการสถานการณ์ การฟื้นฟูบูรณะชุมชนท้องถิ่นให้กลับสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัย มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงิน 3,000,000 บาท แก่ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาราย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. สุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  2. ศรีรัชต์ ธนะรัชต์ กรรมการบริหาร ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  3. ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  4. ขรรค์​ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้
  5. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
  6. จันทร์ประภา​ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

Most Popular

To Top