ข่าว

“ไทยฮอนด้า” ร่วมพิธีลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน

“ไทยฮอนด้า” ร่วมพิธีลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ เข้าร่วมพิธีทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หรือ MOU เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภากาชาดไทยกับความปลอดภัยทางถนน” จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมี นายธวัชชัย ตั้งจิตเจริญกุล ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#HondaSafetyThailand #ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย #HaveAGoodRide #สภากาชาดไทย #ความปลอดภัยทางถนน #RoadSafety

Most Popular

To Top