ข่าว

“ไทยฮอนด้า” ร่วมกับ “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง” ลงนาม MOU ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย

“ไทยฮอนด้า” ร่วมกับ “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง”

ลงนาม MOU ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นำโดย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จํากัด พร้อมด้วย นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ

ให้แก่เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรและศาลจังหวัด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการขับขี่ให้ปลอดภัย ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เพื่อเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร จากบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เมื่อเร็วๆ นี้

Most Popular

To Top