ข่าว

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2566

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์

ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2566
ในโครงการสังคมหัวแข็ง

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2566 ในโครงการสังคมหัวแข็ง เมื่อเร็วๆ นี้

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในฐานะผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทย ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กไทย เพราะทุกคนจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน จึงเป็นที่มาของโครงการรณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกภายใต้ชื่อโครงการ “สังคมหัวแข็ง” โดยได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกผ่านแรงขับเคลื่อนจากคุณครู และกิจกรรมภายในโรงเรียนได้รับซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2566 และรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามุ่งมั่นรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป

Most Popular

To Top