Special Tips

วิธีการลากรถ ที่ไม่ทำให้รถพัง

วิธีการลากรถ ที่ไม่ทำให้รถพัง

คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าถ้าลากรถผิดวิธีจะทำให้รถพัง ใช่แล้วครับเข้าใจไม่ผิดเพราะการลากรถต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าคิดว่าแค่ลากส่งๆ ไปให้ถึงอู่โดยไม่เข้าใจถึงรูปแบบของรถ รับรองเลยว่ารถ “พัง” เพิ่มขึ้นแน่นอน ถ้าอยากถนอมรถมาดูวิธีการลากรถที่ถูกต้องกัน

ในกรณีที่มีรถยก อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ารถเราขับเคลื่อนล้อไหน (ขับเคลื่อนล้อหน้า – ขับเคลื่อนล้อหลัง) ให้ยกในล้อที่ใช้ขับเคลื่อน เพื่อป้องกันการพังของชุดเกียร์ เนื่องจากรถที่เสียส่วนใหญ่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ เมื่อเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ปั๊มน้ำมันเกียร์ก็ไม่ทำงานเช่นกัน ทำให้ชุดเกียร์และฟันเฟืองต่างๆ ทำงานโดยไม่มีการหล่อลื่นหากมีการลากจูง ส่งผลให้เกิดการเสียดสีอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดความร้อนสูงในห้องเกียร์ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเกียร์พัง

แต่ถ้าไม่มีรถยกต้องลากแบบช้าๆ อย่าให้เกิน 30 กม./ชม. และระยะทางไม่ควรเกิน 10 กม. ถ้าจะลากไกลกว่านั้น ต้องหยุดพักซัก 15-30 นาทีก่อน แล้วค่อยลากกต่อเพื่อเข้าศูนย์บริการทำการซ่อมแก้ไข ในกรณีรถเกียร์ออโต้และเกียร์ CVT ควรใส่เกียร์ว่าง เมื่อต้องทำการลากจูง

ส่วนข้อควรระวังคือ ถ้าหากเกิดกรณีที่ต้องลากรถไปไกล ๆ เพื่อไปซ่อมหรือเข้าศูนย์บริการที่อยู่ไกล ๆ อาจจะใช้บริการรถยกหรือรถสไลด์จะปลอดภัยมากกว่า

Most Popular

To Top