Kholor Patiew

หุบกาฮังแคมป์

หุบกาฮังแคมป์

หุบกาฮังแคมป์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติและยังคงอุดมสมบูรณ์

เป็นที่รู้จักของชาวออฟโรด และคนที่รักการผจญภัย บรรยากาศร่มรื่น อากาศเย็นสบาย

สำหรับ ที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะ เหมาะกับการพักผ่อนและอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลย

หุบกาฮังแคมป์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

📍 พิกัด: https://goo.gl/maps/pNNjaYjNR3THqjDt9

Most Popular

To Top