ข่าว

PTG คว้ารางวัล “องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” จากเวที HR Asia ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) คว้ารางวัล บริษัทฯ ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่   ดำเนินการโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International (BMI) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับเป็น วงกว้างในระดับสากลสะท้อนถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างแท้จริง

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  จำกัด (มหาชน)  หรือ PTG  กล่าวว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไป สู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต”

 โดยมีค่านิยมองค์กร “BEST“ เป็นตัวขับเคลื่อนประกอบไปด้วย

 B- Breakthrough the Limit ทลายข้อจำกัด ก้าวข้ามอุปสรรค      

 E- Embrace Empathy มองเห็นใจผู้อื่น ใส่ใจทุกความต้องการ

 S- Succeed Together เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

 T- Cultivate Trust เติมเต็มความไว้วางใจ

“การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน อย่างแท้จริง   ภายใต้เป้า หมายวิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร แบบเดียวกัน นอกจากแสดงถึงการ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องคนแล้ว ยังเป็นการยืนยันถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนอีก ด้วย”ดร.วัลภากล่าวในที่สุด

Most Popular

To Top