ข่าว

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุโซนร้อนปาบึก

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 14 ตัวแทนผู้จำหน่ายของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ประสบภัย เพื่อร่วมบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 14 ตัวแทนผู้จำหน่ายของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ประสบภัย เพื่อร่วมบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

1) จังหวัดชุมพร จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด

2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี)

3) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 300,000 บาท บริจาคโดย บริษัท จ.วินิต จำกัด (นครศรีธรรมราช) บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด บริษัท ท่าศาลาปิยะมอเตอร์ส จำกัด

4) จังหวัดสงขลา จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย บริษัท จ.วินิต จำกัด (สงขลา) บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (สงขลา) บริษัท มิตซู ออโต้ หาดใหญ่ จำกัด บริษัท นิวมิตซู หาดใหญ่ จำกัด

5) จังหวัดพัทลุง จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด

6) จังหวัดปัตตานี จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด (ปัตตานี)

7) จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (นราธิวาส)

8) จังหวัดยะลา จำนวน 100,000 บาท บริจาคโดย หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร์ (ยะลา)

Most Popular

To Top