Special Tips

5 ข้อที่ควรรู้สำหรับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดง

วันนี้ใครที่ขับรถใหม่ป้ายแดงต้องรู้เลยค่ะ สำหรับ 5 ข้อที่ควรรู้สำหรับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดง

รถใหม่ทะเบียนป้ายแดงคือรถใหม่เอี่ยมที่พึ่งออกมาเพื่อรอป้ายขาว ที่มีระยะการใช้งานเพียง 30 วันเท่านั้น ซึ่งรถใหม่ทะเบียนป้ายแดงก็มีเพียงแค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นอีกด้วย และ 5 เรื่องที่ควรรู้ไว้เลยสำหรับใครที่กำลังขับรถใหม่ป้ายแดงอยู่

1.ผู้ขับขี่รถที่ติดป้ายทะเบียนสีแดงจะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือเสมอ โดยด้านในสมุดจะมีให้ระบุชื่อผู้ขับระยะเวลาการใช้รถรวมถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไป หรืออื่นๆที่มีในสมุด เพื่อเป็นการบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่

2.หากมีความจำเป็นจะต้องใช้รถป้ายแดงในยามกลางคืน จะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง รถป้ายแดงนั้นห้ามวิ่งหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน!! หรือห้ามวิ่งในตอนกลางคืนอย่างเด็ดขาด กฎหมายจราจรหรือพระราชบัญญัติได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามขับขี่รถป้ายแดงในช่วงเวลายามวิกาลแต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืน จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้งด้วยการจดลงในสมุดบันทึก และให้นายทะเบียนเซ็นยืนยันกำกับมาไว้ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอตรวจค้นตามด่าน

3.ป้ายแดงที่ถูกห้ามขับในกลางคืนก็เพราะว่า อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากป้ายทะเบียนสีแดงมีการสะท้อนแสงดีไม่เท่าสีขาวเมื่อขับตอนกลางคืนจึงทำให้เกิดอุบัตได้นั่นเอง รวมถึงป้ายแดงเสี่ยงต่อการโจรกรรม เช่นการสับเปลี่ยนป้ายแดงแล้วนำไปก่อเหตุยามวิกาล เนื่องจากป้ายแดงเป็นป้ายทะเบียนวน บางทีเลยทำให้ยากต่อการดำเนินคดี กฎหมายจึงแก้ปัญด้วยวิธีการห้ามขับรถป้ายแดงในยามกลางคืน

4.ใครที่คิดจะใช้ป้ายแดงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บ่งบอกว่าคุณเพิ่วจะซื้อรถมาใหม่ อย่างที่บอกไปกำหนดให้รถใหม่ใส่ป้ายแดงได้เพียง 30 วันเท่านั้น หากลากยาวเป็นปีๆ นั้นมีโทษปรับถึง  10000 บาท

5.รถใหม่ป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขตรถใหม่ป้ายแดงสามารถใช้งานได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่นป้ายทะเบียนกรุงเทพ ก็สามารถขับได้แค่เขตกรุงเทพ แต่หากมีความจำเป็นจะต้องขับรถใหม่ป้ายแดงข้ามเขตจริงๆ จะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่าง

 

Most Popular

To Top