ข่าว

อีซูซุ เปิดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562″

อีซูซุ ร่วมกับภาครัฐ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนเยาวชนประกวดโพสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า การประกวดวาดภาพโพสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการ “อีชูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562″ เลือกใช้หัวข้อ สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ” ในการแข่งขันรอบคัดเลือก จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนร่วมแสดงพลังความคิดเกี่ยวกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ผ่านผลงานศิลปะเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา และโอกาสไปทัศนศึกษาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดหรรษาด้วยรางวัล “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ที่จะเติมเต็ม และจุดไฟแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ณ ประเทศญี่ปุ่น

อีซูซุ มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนกระจายไปสู่พลังบวกเพื่อช่วยพลิกฟื้นวิกฤติสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ให้เบาบางลงได้ในอนาคต

“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562″ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน (อายุไม่กิน 15 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 18 ปี) แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษา และสถานศึกษาเดียวกัน (เยาวชน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แข่งขันทั้งหมดรวม 2 รอบ ซึ่งทีมที่สามารถผ่านรอบคัดเลือก จะต้องทำการแข่งขันพร้อมกันอีกครั้งด้วยหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่แบบในรอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางคณะกรรมการตัดสิน ภายในเวลาจำกัดเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งทีมที่มีผลงานโดดเด่นมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุน” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)

รางวัลรองชนะเลิศทุนการศึกษาทีมละ 15,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)

รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม)

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงาน ตามหัวข้อที่กำหนด ลงบนกระดาษ ขนาด 11½ นิ้ว คูณ 16½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงานโดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับ ของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียน ที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ จัดส่งทางไปรษณีย์โดยไม่มีการพับภาพมาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด เอ บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง ว่า โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 และประกาศผล การแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 966 2127 9 และติดต่อขอรับใบสมัครที่ สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com

Most Popular

To Top