ข่าว

เอ็มจี จัดการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2 เสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขาย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริการตามมาตรฐานของเอ็มจี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย  ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่ ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

  • ด้านที่ปรึกษาการขาย

นายสุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์       บริษัท เอ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี)

  • ด้านที่ปรึกษาการบริการ

นายสิขรินทร์ คุนัญญานนท์      บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด

  • ด้านลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวรัชรินทร์ บุญต่อ        บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด

  • ด้านการจัดการงานอะไหล่

นายวสันต์ เพชรลุ         บริษัท วี.จี. คาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่)

  • ด้านการประกันคุณภาพ

นายณัฐพงษ์ ใจดี       บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี)

  • ด้านเทคนิคและงานซ่อม

นายเอกพจน์ ทวีพล      บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com

Most Popular

To Top