ข่าว

กรมการขนส่งทางบก เข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสถานีขนส่งและรถโดยสารทุกคันสาร

กรมการขนส่งทางบก เข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา แจ้งผู้ประกอบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครถโดยสารทุกคัน สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งพร้อมแนะผู้ขับรถสาธารณะเฝ้าระวังดูแลสุขอนามัยตนเอง ใช้หน้ากากอนามัย ด้านสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน เพิ่มความถี่เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสารทุกคัน และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสำหรับผู้ขับรถและผู้ให้บริการในภาคขนส่งสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ให้บริการรถทัวร์เช่าเหมา กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย ขอให้เพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ใช้หน้ากากอนามัย หรือให้มีเจลล้างมือติดไว้ในรถ และขอให้ช่วยสังเกตอาการของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือแจ้งสายด่วน 1584 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ดำเนินมาตรการดูแลและช่วยป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานทุกวัน เพิ่มความถี่เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์ ผนังลิฟต์ ที่จับราวบันได ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางที่มีประชาชนใช้บริการ จัดให้มีสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารปรุงสุก ใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน ขอให้ประชาชนอย่าพาตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยง สำหรับภาครัฐจะรายงานข้อมูลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค

Most Popular

To Top