ข่าว

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาวะวิกฤต

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ด้านกรมการขนส่งทางบกจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาวะวิกฤต โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีทั้งมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และยกระดับความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่มีค่าควันดำเกินกำหนด (เกินกว่า 45 เปอร์เซ็นต์) อย่าเด็ดขาด หากตรวจพบค่าควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดตามกฎหมาย เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และออกคำสั่งห้ามใช้รถ (พ่นห้ามใช้) โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนำกลับเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง โดยต้องผ่านการตรวจสภาพค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ จึงสามารถนำรถไปใช้งานได้ตามเดิม ทั้งนี้ ในระหว่างที่รถถูกสั่งห้ามใช้ หากเจ้าของรถฝ่าฝืนใช้รถคันดังกล่าวโดยยังไม่ดำเนินการแก้ไข มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และบักทึกประวัติความผิดซึ่งจะมีผลต่อการชำระภาษีรถประจำปี ส่วนกรณีตรวจพบรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนด (ระหว่าง 30 – 44 เปอร์เซ็นต์) จะออกหนังสือเตือนให้เจ้าของรถหมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ โดยสถิติตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจรถทั้งสิ้น 102,259 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด พ่นห้ามใช้ จำนวน 1,767 คัน

ในภาวะวิกฤตที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการระยะสั้น ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 16 ชุด ในเขต 15 จังหวัดที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดอื่นๆ อีก 61 แห่งทั้งประเทศ และบูรณาการร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตรวจควันดำ ณ สถานประกอบการ ประกอบด้วย ท่ารถ ขสมก. 21 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย สายใต้), สถานประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) เพิ่มจุดให้บริการตรวจสอบสภาพรถที่จะขอดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สำนักงานขนส่งทุกแห่งตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ เช่น การโอนรถ การเปลี่ยนสีรถ เป็นต้น เข้มงวดกำกับ ดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ และสุ่มตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทุกๆ สามเดือน นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่งให้ดำเนินการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรถราชการในพื้นที่อย่างเข้มงวด หากพบว่ามีค่ามลพิษทางอากาศและเสียงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะต้องแจ้งให้หน่วยราชการดำเนินการแก้ไขทันที สำหรับมาตรการระยะยาว ศึกษาและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งโดยการวางแผนจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนการใช้รถที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง หรือรถยนต์ไฟฟ้าในรถขนส่งสินค้าและรถโดยสาร ทบทวนโครงการอัตราภาษีรถประจำปีเพื่อสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า และรถที่ใช้พลังงานสะดวก โดยอาจมีการปรับลดภาษีรถประจำปีจากเดิมที่มีการปรับลดอยู่แล้ว ควบคู่กับการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถเร็วขึ้น หากมีการปรับลดอายุรถจาก 7 ปี เป็น 5 ปี โดยเฉพาะรถดีเซล

กรมการขนส่งทางบก ชวนประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด ตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน หากพบรถบรรทุกหรือรถโดยสารควันดำ ส่งหลักฐานร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, แอปพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com

ขอบคุณข่าวสารจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top