Special Tips

รถที่เราขับอยู่แล้วดันเกิดอุบัติเหตุแต่ประกันรถก็ดันมาขาดแล้วจะเคลมได้มั้ย

รถที่เราขับอยู่แล้วดันเกิดอุบัติเหตุแต่ประกันรถก็ดันมาขาดแล้วจะเคลมได้มั้ยนั้น มีนเลยจะมาไขคำตอบให้กับคุณผู้ชมกัน เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องเคยเกิดกับใครหลายๆคนอย่างแน่นอน 

หากรถเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่ประกันดันหมดอายุสามารถเคลมได้มั้ยนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 เคลมได้

หากคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุในวันที่ประกันภัยรถยนต์กำลังจะหมดก่อนเวลา 16.30 น. ของวันนั้น ก็เรียกได้ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะจะยังสามารถเคลมประกันได้นั่นเอง

กรณีที่ 2 เคลมไม่ได้

หากคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุวันสุดท้ายที่ประกันภัยกำลังจะหมดลง แต่ดันหลังเวลา 16.30 น. หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เศร้าหน่อย เพราะประกันภัยรถยนต์นั้นสามารถคุ้มครองได้แค่ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากหลังจากนั้นถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครองจากกรมธรรม์ที่หมดอายุลงไปแล้วนั่นเอง  ส่วนสาเหตุที่จำเป็นต้องหยุดให้ความคุ้มครอง หรือประกันจะหมดอายุตอน 16.30 น. นั้น เพราะเป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกันของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) คือ จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ของวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยที่ทุกๆ บริษัทประกันจะต้องทำตามข้อกำหนดนี้นั่นเอง

Most Popular

To Top