ข่าว

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ทำใบอนุญาตขับรถ ต่อภาษี โอนรถ จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

กรมการขนส่งทางบกนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยให้ประชาชนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) มีสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue รวมทั้งสิ้น 476,862 ครั้ง เป็นการดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ iOS จำนวน 250,065 ครั้ง และดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Android จำนวน 226,797 ครั้ง และมีผู้ใช้บริการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันแล้วจำนวน 491,625 ราย แบ่งเป็นการใช้งานจองคิวด้านงานทะเบียนจำนวน 127,034 ครั้ง และจองคิวด้านงานใบอนุญาต 364,591 ครั้ง สำหรับรูปแบบการให้บริการของแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เป็นการให้บริการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุสำนักงานขนส่ง วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ประมาณ 3 เดือน และสามารถยกเลิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการจองได้ โดยผู้ที่จองคิวล่วงหน้าจะต้องติดต่อตามสถานที่ วัน และช่วงเวลานัดหมาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อรับบริการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งมีดาวน์โหลดทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS  (Link: https://apple.co/2GIHARd) และแอนดรอยด์ (Link: http://bit.ly/2IkLpyO) เพื่อลดระยะเวลาไม่ต้องรอคิวที่สำนักงาน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue  เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ มุ่งอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง เช่น การชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอปพลิเคชัน DLT eForm iFound  ใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ

ขอบคุณข่าวสารจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top