ข่าว

กรังด์ปรีซ์ เลื่อนวันการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41(ครั้งที่2)

เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิมไปเป็นวันที่ 20 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2563 และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการครั้งใหม่ไปเป็นวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

วัน V.I.P :                                วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

วัน Press Day :                    วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป :     วันพุธที่ 20 พฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

                   วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

                   วันธรรมดา     เวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน :                       อาคารชาเลนเจอร์ 1-3อิมแพค เมืองทองธานี

 

ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา

ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41

จาตุรนต์ โกมลมิศร์

ตัวแทนฝ่าบริหารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41

Most Popular

To Top