Special Tips

ทำได้หรอ !!! เขียนเลขทะเบียนใส่กระดาษแทนป้ายที่หายไป แบบนี้ผิดกฎหมายมั้ย

วันนี้มีสาระดี ๆ Auto Variety มาฝากคุณผู้ชมกัน คราวนี้จะเป็นเรื่องของป้ายทะเบียนรถ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการขับรถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ผิดกฏหมาย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นก็สามารถเรียกจับและปรับได้ จึ่งทำให้บางคนกลัวความผิดฐานรถไม่ติดป้ายทะเบียน จึงได้ทำการแก้ไขด้วยการเขียน เลขทะเบียนรถ ลงในกระดาษและที่ติดที่กรอบป้ายทะเบียน คร่าวนี้คำถามคือ เขียนเลขทะเบียนใส่กระดาษแทนป้ายที่หายไป แบบนี้ผิดกฎหมายมั้ย

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถของเราหายไป ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลัง หรือว่าทั้งสองด้านเราไม่สามารถนำป้ายกระดาษมาติดแทนและเขียนเลขทะเบียนลงไปได้ หรือแม้การปริ้นท์ก็เช่นเดียวกัน หากว่านำมาติดจะถือว่าเป็นการทำป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมาเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารราชการ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 -10,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปีสำหรับเจ้าของรถที่ทำป้ายทะเบียนหล่นหายควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งความ โดยติดต่อยืนคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถของเราอยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนหลักฐานที่จะต้องนำไปด้วย คู่มือทะเบียนรถฉบับจริง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน

สำหรับค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายจะอยู่ที่ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

Most Popular

To Top