ข่าว

Hyundai Global ภายใต้แคมเปญ “Hyundai ThisIsUs” ที่สื่อถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ฮุนไดในการช่วยเหลือสังคม

ในช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติใด ๆ หรือภัยพิบัติไหนก็ตาม มันคือช่วงเวลาแห่งความมืดมิด ที่ในที่สุด ก็จะนำพฤติกรรมของเราไปสู่แสงสว่างช่วงเวลาเช่นนี้ มันจะเปิดเผยมากกว่าอารมณ์ นิสัย และความอ่อนแอ เราจะเห็นความเป็นมนุษยชาติ ในช่วงเวลาเช่นนี้ เราได้ประจักษ์ความมีน้ำใจ ความกล้าหาญ ที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือกันเราได้รับเลือกให้เป็นมนุษย์ แต่การเป็นมนุษยชาติเป็นสิ่งเราต้องเลือก เราอยากจะสร้างโลกแบบไหนในตอนนี้  นี้คือวินาทีของการเปลี่ยนแปลง เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นใครโรคระบาดได้สร้างผลกระทบกับเราทุกคน และมันคือการเชิญชวนที่ให้เราไม่เพียงแต่ต้องร่วมมือกัน เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์ให้มันดียิ่งขึ้นด้วยเราจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเวลาเช่นนี้ มันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่มันเป็นโอกาสที่จะหาวิธีใหม่ๆ ที่ดีขึ้นให้กับมนุษยชาติฮุนได ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในช่วงวิกฤติการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้ และเราจะไม่หยุดจนกว่ามันจะหมดไป

Most Popular

To Top