ข่าว

รวมพลัง พีทีที สเตชั่น ร่วมดูแลชาวไทยในช่วงวิกฤตโควิด – 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยกินระยะเวลายาวนานตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้มีมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องช่องทางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์ กล่าวว่า ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนด้านความช่วยเหลือ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในรูปแบบน้ำและเจลในราคาทุน เป็นศูนย์รวมการให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งมอบน้ำใจให้กับผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน รวมถึงการเปิดพื้นที่ปันสุขเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งหวังว่ามาตรการต่างๆ ของ พีทีที สเตชั่น จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอร่วมเป็นหนึ่งในพลังความสามัคคี เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยพร้อมเพรียงกัน” โดยสิ่งที่ พีทีที สเตชั่น ได้ดำเนินงานไปแล้ว ดังนี้

  1. มาตรฐานสถานีบริการสะอาด

จัดทำมาตรฐานใหม่ในการบริการที่ยกระดับจากเดิม เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และพนักงาน มั่นใจว่าปลอดภัย เช่น ตรวจวัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนปฏิบัติงานและล้างมือสม่ำเสมอ พนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดสถานีบริการ และห้องน้ำ เป็นต้น

  1. Information Center

แจกแผ่นพับข้อมูลให้ความรู้แนวทางป้องกันตัวจาก COVID-19 การสังเกตอาการ และขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 30 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา

  1. มอบเจลแอลกฮอล์ทำความสะอาดมือ

แจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 1,000,000 หลอด ให้ลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ 1 คัน ต่อ 1 หลอด ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 20 เม.ย. 63

  1. มอบน้ำดื่ม 330 มล. ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทีมงาน Delivery

มอบน้ำดื่ม 330 มล. ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทีมงาน Delivery รวม 1,000,000 ขวด  ที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น 62 สาขา ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 ขวด ต่อ 1 คัน โดยไม่จำกัด จำนวนการเติมขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 – 30 เม.ย. 63

  1. จำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อวางจำหน่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 – 8 พ.ค. 63

จำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63  – 8 พ.ค. 63

  • แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดน้ำ ขนาด 1,000 ml. ราคา 110 บาท/ขวด จำนวน 300,000 ลิตร
  • เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดถุงเติม ขนาด 500 ml. ราคา 40 บาท/ถุง จำนวน 360,000 ถุง

  1. สนับสนุนให้ชุมชนใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าในสถานีบริการ

โออาร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ สนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรไทยนำมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มาจำหน่ายที่สถานีฯ ในราคากล่องละ 150 บาท (กล่องละ 5 กิโลกรัม) เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 22 เม.ย. 63 – 31 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 15.00 น.

โดยมีสถานีฯ ที่ร่วมรายการ จำนวน 10 สถานี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี ตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com  

Most Popular

To Top