ข่าว

กรังด์ปรีซ์ จัดงานแถลงข่าว The 41st Bangkok International Motor Show 2020

ตามที่บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนบริษัทต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ กำหนดการจัดงาน The 41st Bangkok International Motor Show ขึ้นระหว่างวันที่ 13 -26 กรกฎาคม 2563เวลา12.00-22.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำหรับวันที่13 กรกฎาคม คือวันวีไอพี และวันที่ 14 กรกฎาคม คือวันพิธีเปิดงาน และรอบสื่อมวลชน)

คณะกรรมการจัดงานฯ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมต่างๆ และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ สู่สาธารณะชนด้วยดีเสมอมา

กำหนดการ :        งานแถลงข่าวการจัดงาน The 41st Bangkok International Motor Show 2020

                             วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2563

สถานที่ :               ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ,อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 เวลา :                    10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.30 – 11.30 น. เข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงาน The 41st Bangkok International Motor Show

11.30 -12.00 น. ตอบข้อซักถาม

                               12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

 รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

 

Most Popular

To Top