ข่าว

โออาร์ ร่วมกับ ก.ล.ต. และ บริษัท สานพลังฯ เปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 9 ขยายโอกาส สร้างงานให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) สาขาที่ 9 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนอกเหนือจากการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินแล้ว ร้าน Café Amazon for Chance แห่งนี้ ยังเป็นสาขาแรกที่นำร่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฝีมือของผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (ม.ศพอ.) หรือ Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) อีกด้วย นอกจากนี้ ร้านคาเฟ่ อเมซอนแห่งนี้ ยังได้นำวัสดุตกแต่งร้านและเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของร้าน Café Amazon ตามแนวคิด Circular Living มาใช้ภายในร้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะที่ทำจากเยื่อกาแฟ ผนังตกแต่งรูปนกแก้วมาคอว์จากแก้วพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) และเสื้อพนักงานที่ทำจากขวดหรือแก้วน้ำพลาสติกประเภท PET เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ร่วมกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท. จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของโออาร์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Most Popular

To Top