Special Tips

คำนวนภาษีรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยาก

เข้าสู่เทศกาลต่อภาษีรถประจำปี เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงกังวลกับค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีไม่ใช่น้อย เพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ครั้งนี้เรามีสูตรคำนวณภาษีรถยนต์มาฝากกันแล้ว ไปดูกันสิว่าจะมีวิธีคิดค่าภาษีรถยนต์อย่างไรบ้าง

รถเก๋ง/ รถกระบะ4 ประตู

สำหรับ รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู ที่มีป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือสีดำ และเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะคำนวณภาษีรถยนต์จากขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) ดังนี้

 • 600 ซีซีแรก ซีซีละ 50 สตางค์
 • 601 – 1,800 ซีซีละ 50 บาท
 • 1,801 ซีซีขึ้นไป ซีซีละ 4 บาท

ตัวอย่างการคำนวณภาษีรถยนต์

 

 

 1. 600 ซีซีแรก ซีซีละ 50 สตางค์ = 600 x 0.5 = 300 บาท
 2. 601-1500 ซีซี ซีซีละ 50 บาท = (1500 – 601) = 899 x 1.50 = 1,348.50 บาท
 3. รวมค่าภาษีรถยนต์ทั้งหมด คือ 300 + 1348.50 = 1,648.50 บาท

 

รถยนต์กระบะ 4 ประตู เครื่องยนต์ 3,000 ซีซี

 

 1. 600 ซีซีแรก ซีซีละ 50 สตางค์ = 600 x 0.5 = 300 บาท
 2. 601-1800 ซีซี ซีซีละ 50 บาท = (1800 – 601) = 1199 x 1.50 = 1,798.50 บาท
 3. 1,801-3,000 ซีซี ซีซีละ 4 บาท = (3000-1801) = 1199 x 4.00 = 4,796 บาท
 4. รวมค่าภาษีรถยนต์ทั้งหมด คือ = 300 + 1,798.50 + 4,796 บาท = 6,894.50 บาท

รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จะมีส่วนลดค่าภาษีดังนี้

 

 • อายุรถยนต์เกิน 6 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 10%
 • อายุรถยนต์เกิน 7 ปีจะได้รับส่วนลดค่าภาษี 20%
 • อายุรถยนต์เกิน 8 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 30%
 • อายุรถยนต์เกิน 9 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 40%
 • อายุรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ตัวอย่างการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ได้ส่วนลด

รถกระบะ 4 ประตู เครื่องยนต์ 2,755 ซีซี ต้องเสียต่อภาษีรถยนต์ปีละ 5,920 บาท

 • หากอายุรถเข้าปีที่ 6 จะได้ส่วนลด 10% = 5,920-10% = 5,328 บาท
 • หากอายุรถเข้าปีที่ 7 จะได้ส่วนลด 20% = 5,920-20% = 4,736 บาท
 • หากอายุรถเข้าปีที่ 8 จะได้ส่วนลด 30% = 5,920-30%  = 4,144 บาท
 • หากอายุรถเข้าปีที่ 9 จะได้ส่วนลด 40% = 5,920-40% = 3,552
 • หากอายุรถตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลด 50% = 5,920-50% = 2,960 บาท

 

Most Popular

To Top