Special Tips

ขับรถผ่านเส้นทางหมอกหนา…ต้องระวัง

การขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุม นับว่ามีความอันตรายอยู่มาก และยิ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ชินทางอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ปกติ เพื่อความปลอดภัย เรามีข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมอย่างถูกวิธีมาฝาก

การเปิดใช้สัญญาณไฟ ควรเปิดไฟหรี่และไฟตัดหมอก เพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นทางและทำให้ผู้ขับรถคันอื่นสังเกตเห็นรถเรา พร้อมปิดสัญญาณไฟเมื่อมองเห็นเส้นทางชัดเจนแล้ว เพื่อป้องกันผู้ร่วมใช้เส้นทางตาพร่ามัว ไม่ควรเปิดใช้ไฟหน้าใหญ่ เพราะแสงไฟจะสะท้อนกับความขาวของหมอกและส่องเข้าตาผู้ขับขี่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางลดลง ที่สำคัญ ห้ามเปิดไฟกะพริบ เพราะจะไม่มีสัญญาณไฟสำหรับใช้เปลี่ยนช่องทางหรือทิศทางเดินรถ

การใช้ความเร็ว ไม่ขับรถเร็ว โดยลดระดับความเร็วในการขับรถให้ช้ากว่าปกติ และอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้ รวมถึงสอดคล้องกับระยะที่สายตาสามารถมองเห็นเส้นทางผ่านสายหมอก เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีและผิวถนนบริเวณที่มีหมอกปกคลุมจะลื่นกว่าปกติ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถและแก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที การเว้นระยะห่าง ไม่ขับรถชิดท้ายรถคันหน้าเกินไป เว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติ โดยใช้สัญญาณไฟท้ายของรถคันหน้าเป็นจุดสังเกตในการขับรถ  หากต้องหยุดรถกะทันหัน จะทำให้มีระยะในการหยุดรถมากขึ้นและมีเวลาตัดสินใจแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย การรักษาช่องทางจราจร ขับรถโดยยึดแนวเส้นขอบถนนด้านซ้ายหรือหมุดสะท้อนแสงเป็นหลัก ให้รถอยู่กึ่งกลางของช่อง ไม่ขับรถคร่อมช่องทางจราจร ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่แซงรถในระยะกระชั้นชิด กรณีเป็นเส้นทางที่มีรถสวนทาง ไม่ควรขับชิดเส้นกึ่งกลางถนนและชิดริมไหล่ทางมากเกินไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

Most Popular

To Top