Special Tips

จะเดินทางไกล ขับรถแบบไหนถึงจะปลอดภัย

ช่วงวันหยุดยาวหลายๆ คนคงวางแผนออกเที่ยวพักผ่อน ซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนับเป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุด แต่ในทางกลับกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็มีมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสบายใจเรามีข้อแนะนำในการเตรียมตัวในการเดินทางไกลมาฝาก

–  เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ควรจะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงและหลีกเลี่ยง การใช้ยาที่มีผลทำให้ง่วงนอน เช่น ยาแก้แพ้ เป็นต้น

–  เตรียมความพร้อมของรถ ตรวจสอบสภาพยาง ลมยาง และยางอะไหล่ ยางใบปัดน้ำฝน น้ำฉีดกระจก ผ้าเบรก ระดับน้ำในถังพักน้ำและระดับน้ำมันต่างๆ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก แตร ควรเพิ่มแรงดันลมยางจากเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดอุณหภูมิของยางขณะวิ่งทางไกล

–   สิ่งที่ควรมีติดรถ นอกจากเครื่องมือประจำรถที่มีอยู่แล้ว เช่น สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอรี่ ป้ายสะท้อนแสง ไฟฉาย แว่นกันแดด น้ำสะอาดเผื่อทั้งคนทั้งรถ ถังดับเพลิงของรถยนต์ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์นำทาง GPS และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

–   วางแผนการเดินทาง ศึกษาเส้นทางที่จะไป เลือกเส้นทางที่ปลอดภัย ถนนสายหลักจะมีจุดเสี่ยงน้อยกว่าถนนสายรองและมีเส้นทางสำรองในกรณีที่เส้นทางหลักมีปัญหา – ควรเลือกช่วงเวลาเดินทางในตอนกลางวันเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและควรเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากพอ

–   วางแผนกำหนดจุดพักรถ แวะจอดพักเข้าห้องน้ำ ทานกาแฟ ผ่อนคลายอิริยาบถ ทุกๆ 150-200 กิโลเมตรหรือ 2 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของคนขับและลดอุณหภูมิของยาง พร้อมตรวจสอบสภาพรถไปด้วยโดยการเดินรอบๆ รถ หาสิ่งผิดปกติ ไม่ควรดับเครื่องยนต์ในทันทีแต่ถ้าจำเป็นจะต้องดับเครื่องยนต์ควรปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในรอบเดินเบาสักพักประมาณ 5 นาที ก่อนดับเครื่องยนต์

–    ในช่วงเทศกาลอาจจะมีผู้ขับบางคนที่เมาแล้วขับ เราควรจะสังเกตพฤติกรรมของรถคันอื่นที่ขับแบบผิดปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการไปมีส่วนร่วมที่จะเกิดอุบัติเหตุ

–    เตรียมความพร้อมที่ดี มีการวางแผนที่ดีในการขับรถทางไกลจะทำให้คุณไม่เสียเวลาที่ไม่จำเป็นไปกับการเดินทางและสิ่งสำคัญที่สุดคือ ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

Most Popular

To Top