ข่าว

MG – แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย ALL NEW MG5 มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2565

ราคาจำหน่าย ALL NEW MG5

มีผลตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจจองรถผ่านช่องทาง MG Online Booking สามารถเข้าไปได้ที่ https://onlinebooking.mgcars.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  MG CALL CENTRE โทร. 1267 หรือเว็บไซต์ www.mgcars.com

 

Most Popular

To Top