ข่าว

กระทรวงคมนาคมเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน “MOT Your Social”

กระทรวงคมนาคมเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทาง การสื่อสาร ดังนี้

1. MOT Channel ผ่านทาง YouTube เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ กับประชาชน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารสำคัญ เข้าถึงทุกการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น https://www.youtube.com/channel/UCmGv_DuMhsS1v7Vjld5AlGA

2. MOT Public Hearing เป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในทุกแผนงานโครงการ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงฯ ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/

3. Call Center 1356 สายด่วนกระทรวงคมนาคม หมายเลขเดียวติดต่อทุกเรื่อง เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประชาชนสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และแจ้งเหตุ ผ่านทางหมายเลข 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข่าวสารจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top