ข่าว

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ก้าวสู่ปีที่หกเดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำแก่ชุมชนในประเทศไทยต่อเนื่อง

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ เตรียมก้าวสู่ปีทีหกแห่งการส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบระบบกรองน้ำจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดวีธีดูแลรักษาระบบกรองน้ำและความรู้ในการบริหารจัดการน้ำสะอาด โดยตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้บริจาคระบบกรองน้ำรวม 715 เครื่องให้แก่ 13 ชุมชนทั่วประเทศไทย ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดได้ในชีวิตประจำวัน

มร.อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานห้าปีของโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพน้ำและสุขอนามัยให้ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศไทยกว่า 691,800 คน ซึ่งความมุ่งมั่นของเราไม่ใช่เพียงแค่การนำระบบกรองน้ำไปให้ชุมชนต่าง ๆ เท่านั้น แต่เราต้องการส่งต่อความรู้ในการดูแลรักษาและเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเจตนารมณ์นี้ของโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานจิตอาสา ผู้จำหน่ายและลูกค้าของเราทุกท่านที่มีส่วนร่วม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 ภายใต้ความร่วมมือของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย องค์กรเวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ของน้ำสะอาด โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร และสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ถึง 100 คน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ได้มอบเครื่องกรองน้ำรวม 6,918 เครื่องให้แก่ 93 ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย ช่วยให้สมาชิกในชุมชนกว่า 691,800 คนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ในชีวิตประจำวัน

Most Popular

To Top