Special Tips

แอพพลิเคชั่น ไลน์ “@ebn6703w” แจ้งจับคนทำผิดบนทางเท้า

การทำผิดบนทางเท้าก็เหมือนไม่เคารพต่อสังคม ซึ่งบางครั้งการทำผิดบนทางเท้าที่คิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ อาจจะส้างความเดือดร้อยให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งถ้าอยากให้ปัญหาบนทางเท้าหายไปหรือลดลงเราสามารถช่วยให้เรื่องที่เกิดเหล่านี้ได้เพราะสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ได้ออกแอพพลิเคชันไลน์ @ebn6703w เพื่อให้คนทั่วไปแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดบนทางเท้าแล้วนำมาลงโทษพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส เริ่มจากเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น ไลน์ และแอดเพื่อนตามชื่อไอดี “@ebn6703w” หลังจากแอดแล้ว จะมีไลน์ออฟฟีเชียล ชื่อ “รางวัลนำจับ” ขึ้นมา โดยในนั้นจะมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเหตุ ซึ่งหากจะแจ้งเหตุต้องบอกถึงลักษณะการกระทำผิด วันที่ เวลา สถานที่ แขวง แขต รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิด

โดยเหตุที่เข้าข่ายการกระทำความผิดแต่ละฐานความผิดมีอัตราค่าปรับแตกต่างกัน อาทิ การขับขี่รถและจอดรถบนทางเท้า การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามพื้นที่สาธารณะ บริเวณเสาไฟฟ้า ต้นไม้ริมทาง กำแพง รวมถึงฐานความผิดของการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานความผิดของการขีดเขียน พ่นสี ข้อความ ภาพ หรือรูปใดๆ ที่กำแพงติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนโทษปรับอย่างต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท การปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผัน หากมีการตั้งโต๊ะ เก้าอี้ โทษปรับอย่างต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากเป็นหาบเร่-แผงลอยทั่วๆ ไป โทษปรับอย่างต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เป็นต้น ซึ่งการปรับในแต่ละความผิดนั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ดำเนินการ จะเป็นผู้วิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณตามการกระทำความผิดนั้นๆ ให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

 

นอกจากนี้ ผู้แจ้งเบาะแส ยังต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ถ้าหากต้องการรางวัลนำจับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถเรียกปรับกับผู้กระทำผิดได้ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแส ทาง กทม. จะเก็บไว้เป็นความลับสูงสุด และหากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลหรือเบาะแสอะไรเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ คือ 1) เป็นผู้แจ้งความนำจับตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 2) การเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นผลเนื่องจากการแจ้งความนำจับ 3) ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ และข้อมูลที่ทาง กทม. ได้รับแจ้ง จะมีอายุความ 1 ปี

จากที่อยู่ของผู้แจ้งเบาะแสที่ส่งให้ทาง กทม. ตามที่กล่าวข้างต้น หากมีการเรียกค่าปรับผู้กระทำความผิดเรียบร้อย ทางสำนักงานเขต จะมีหนังสือส่งมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ เพื่อให้มารับค่าปรับจำนวนครึ่งหนึ่ง โดยติดต่อรับได้ที่ฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตที่ส่งหนังสือมา ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากที่เขตได้ติดต่อกลับไป อีกทั้งเงินรางวัลดังกล่าว ไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายที่ยกเว้นภาษีที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำผิดอีกด้วย

Most Popular

To Top