Special Tips

ตรวจเช็คเบรก เรื่องจำเป็นที่ห้ามละเลย

ระบบเบรก เป็นอุปกรณ์สำคัญประจำรถซึ่งใช้ในการหยุดและชะลอความเร็วรถ หากผู้ขับขี่ไม่ดูแลระบบเบรกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเราต้องตรวจสอบและเช็คเบรกอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบและดูแลระบบเบรก

 • น้ำมันเบรก
  • ตรวจสอบน้ำมันเบรก ไม่ให้พร่องหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และไม่มีรอยคราบน้ำมันเบรกใต้ทองรถมากผิดปกติ
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก ทุกๆ 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันการเกิดสนิมในระบบเบรก
  • ไม่นำน้ำมันเบรกที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งาน อาทิ น้ำมันเบรกที่ถ่ายออกมาแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือนำน้ำมันเบรกต่างชนิดกันมาผสมกัน
 • ผ้าเบรก
  • มีความหนาไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร เพราะหากผ้าเบรกใกล้หมด จะเกิดการเสียดสีกัน ส่งผลให้จานเบรกเป็นรอยหากปล่อยทิ้งไว้ จานเบรกจะถูกขูดเป็นรอยลึก จนต้องเปลี่ยนจานเบรกใหม่
 • จานเบรก
  • หากเกิดการสึกหรอหรือพื้นผิวไม่เรียบ เป็นรอยขูดขีด ควรเจียจานเบรกให้เรียบเสมอกัน
  • หากจานเบรกมีรอยร้าว คด บางเกินไป หรือบิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนจานเบรกใหม่ เพราะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการหยุดรถ

สาเหตุที่ทำให้ระบบเบรกมีอายุการใช้งานสั้นลง

 • ระบบเบรกหมดอายุการใช้งาน
 • การไม่ดูแลระบบเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • การบรรทุกน้ำหนักรถมากเกินไป
 • การเหยียบเบรกบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น
 • การขับรถผ่านเส้นทางลาดชัน ทำให้เบรกถูกใช้งานมากกว่าปกติ

การเบรกกะทันหันเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง

Most Popular

To Top